Om EMV Virksomhedsrådgivning ApS

Fokus for EMV Virksomhedsrådgivning ApS er forretningsudvikling hos kunderne.

Bag EMV Virksomhedsrådgivning ApS står jeg, Ellen Marie Vestergaard. Jeg er statsautoriseret revisor, hvor jeg i en lang årrække var partner i to af landets største revisionsvirksomheder. I disse år brugte jeg langt hovedparten af min tid på ejerledede virksomheder.

Jeg er stadig statsautoriseret revisor med de krav, det stiller.

Jeg har valgt at fravælge regnskabsarbejdet, så jeg kan hellige mig den del af arbejdet, som efter min mening skaber størst værdi – rådgivning og udvikling af virksomheder i bred forstand.

Jeg tilbyder en bred vifte af rådgivning og hjælp til udvikling af virksomheder.

Jeg har i min revisortid været bestyrelsesmedlem i forskellige erhvervsrettede bestyrelser i området, og jeg har oplevet “Herning-ånden” og har set dens betydning for egnens fremdrift og resultater.