Generationsskifte i virksomheder

Skal et generationsskifte inden for familien eller medarbejderkredsen gå godt, kræver det ofte flere års forberedelse.

Først og fremmest skal virksomheden have en organisation og en ledelse, så den kan fortsætte uden den hidtidige ejer.

Balancen skal sandsynligvis indrettes efter, at der kommer nye ejere, da det ikke er ligegyldigt, hvordan aktiver og finansiering ser ud. Jeg ser tit, at virksomheder gennem årene har skabt en stor egenfinansiering og ikke har haft fokus på at reducere kapitalbehovet. Det kan fx være, at lageret kan reduceres over en periode, uden at det går ud over omsætningen. Det kan også være en god idé at tænke på at finansiere anlægsinvesteringer, når man overvejer et salg. På den måde bliver en overtagelse for en ny køber mere overkommelig.

Der er i nogle tilfælde brug for en anden selskabsmæssig struktur af aktiviteterne. Hvis det skal gøres uden betaling af skat – og der så efterfølgende skal ske et salg – så er der ofte brug for, at der går flere år med at få dette på plads.

Endelig er det vigtigt at få tingene talt godt igennem i familien, så der er accept af planerne. Det gælder både hos de familiemedlemmer, der skal overtage virksomheden, og dem som ikke skal. Her kan jeg også hjælpe.

Generelt er der brug for en langsigtet plan på mange og meget forskellige områder. Jeg kan bidrage med sparring til indholdet af denne plan, ligesom jeg også kan hjælpe med at gennemføre de selskabsmæssige omstruktureringer – og her går “god tid” og rettidig omhu hånd i hånd.